Busuk tandan Marasmius

marasmius

Penyebab Penyakit: Jamur Marasmius palmivorus

Gejala Serangan

  • Gejala awal ditandai dengan adanya rhizomorf jamur berwarna putih pada permukaan buah terutama dibagian pangkal, mula-mula pada tandan terbawah.
  • Penyakit biasanya mulai menyerang buah berumur 2-4 bulan, tetapi kadang- kadang tandan dan bungapun terserang.
  • Tandan terserang menjadi rusak sebagian atau seluruhnya menjadi busuk, perikarp menjadi lembek berwarna coklat kemudian menghitam menyebabkan naiknya kadar asam lemak bebas dalam minyak yang dihasilkan.

marasmius

Tandan muda yang busuk dan pada pangkal pelepah terdapat rhizomorf

 

buah_sakit_busuk

Buah sakit menjadi busuk berwarna coklat
A= buah sehat, B= buah sakit

 

serangan_jaringan_tandan

Gejala serangan pada permukaan jaringan tandan

Pengendalian

  • Mengurangi kelembaban.
  • Melakukan kastrasi.
  • Membuang bunga dan buah yang busuk.
  • Penunasan dan penyiangan gulma tepat waktu.
  • Melakukan aplikasi fungisida sikloheksimid, kaptafol, fenilmerkuri asetat atau tebukonazol dengan konsentrasi 0,1-0,2%, 300 l/ha.

Sumber Pustaka

Rulianti, E. 2010. Pedoman Pengamatan dan Pengendalian OPT Penting Kelapa sawit.Ditlinbun, Ditjenbun