Mosaik

Mosaik

a.  Penyebab

    Tobacco Mosaic Virus (TMV) dan Cucumber Mosaic Virus (CMV).

 b.  Gejala serangan

  • Daun muda yang terinfeksi memiliki tulang daun yang lebih jernih daripada daun yang sehat.
  • Bercak berwarna kuning dan klorosis tidak teratur sehingga terbentuk mosaik atau belang.

c.  Cara Pengedalian

  • Eradikasi tanaman yang terserang.
  • Mencuci atau mendesinfeksi tangan sebelum bekerja.
  • Menggunakan peralatan yang steril.

d.  Sumber Pustaka

Balittas. 1999. Monograf: Tembakau Madura. Dept. Hutbun. Malang
Balittas.  2011.  Monograf: Tembakau Virginia. Dept. Hutbun. Malang
Setyaningsih R.B. dan Alimin.  2015. Buku Saku: Pengendalian OPT Penting Tanaman Tembakau. Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjenbun. Jakarta.