Penyakit Antraknosa

Penyebab: Jamur Botryodiplodia spp, Melaconium elaeidis dan Gromerella cingulata.

Gejala Serangan

  • Terutama menyerang bibit pada umur > 2 bulan.
  • Kadang-kadang dijumpai bersamaan dengan gejala transplanting shock (cekaman pindah tanam).
  • Gejala biasanya dijumpai pada bagian tengah atau ujung daun, berupa bintik terang yang selanjutnya melebar dan daun menjadi kuning dan cokelat gelap (gambar 15).
  • Jaringan sakit selanjutnya mati, luka meluas dengan batas berwarna kuning antara lesio dengan jaringan bukan sehat.
  • Luka kadangkala memanjang sejajar tulang daun.

antraknosa

Sumber: PPKS Medan, Gejala bercak cokelat gelap yang meluas pada bagian daun

Pengendalian

  • Menggunakan tanah yang bebas penyakit dan tidak menggunakan kembali tanah bekas bibit yang sakit.
  • Memusnahkan bibit-bibit sakit yang bergejala lanjut dan mengisolasi bibit sakit lainnya pada satu bedeng yang berjauhan + 20 m dari bibit sehat.
  • Melakukan penyiraman secukupnya.

Sumber Pustaka

Rulianti, E. 2010. Pedoman Pengamatan dan Pengendalian OPT Penting Kelapa sawit. Ditlinbun, Ditjenbun