Promecotheca sp.

Promocotheca

  • Kumbang meletakan telur di bagian bawah anak daun dan ditutupi dengan kotoran dan dapat meletakan telur sebanyak 12 butir. Lama stadia telur 9-12 hari.
  • Larva menggerek dan masuk diantara lamina daun dan setiap gerekan dapat mencapai 20cm. Lama stadia larva 21-28 hari.
  • Pupa berlangsung di antara jaringan daun selama 8-12 hari.
  • Kumbang dapat hidup 2,5 bulan. Total perkembangan dari telur sampai imago 7-8,5 minggu.

 

Tanda serangan :

Daun yang diserang oleh hama ini jaringannya akan mati sehingga berubah warna menjadi coklat, dan apabila seranga berat, pertama kelihatan seperti terbakar dan buah akan gugur.

 

Pengendalian :

  • Pengendalian mekanis : pengendalian pada tanaman muda, dapat dilakukan secara amekanik dengan mengumpulkan larva, pupa dan imago kemudian dimusnahkan.
  • Pengendalian hayati : parasitoid telur Achrysocharis promecothecae, parasitoid larva Dimmochia javanicus, dan parasitoid larva/pupa Pediobius parvulus
  • Pengendalian kimiawi : pengendalian dianjurkan jika terdapat rata-rata lebih dari 1 ekor larva per anak daun.